web analytics

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา “อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อักษรโรมัน: Magha Puja) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย “มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

4 มกราคม พ.ศ. 2558 วันนี้วันพระ

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558 ( 4 January 2015 ) ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเมีย อาทิจวาร(อ) ปุสยมาส ฉศก จุลศักราช

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ( 29 November 2014 ) ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะเมีย โสรวาร(ส) มิคสิรมาส ฉศก จุลศักราช

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ( 21 November 2014 ) ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย ศุกรวาร(ศ) กัตติกมาส ฉศก จุลศักราช

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more