web analytics

๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยสามารถดาวน์โหลดพระรูปได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

วันนี้วันพระ | Today is Buddhist Sabbath.

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 ( 7 March 2016 ) ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะแม จันทรวาร(จ) มาฆมาส สัปตศก จุลศักราช 1377

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

กฐินขันธกะ

ขณะที่พระพุทธเจ้าได้พักอยู่ ณ พระ เชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล ได้มีพระภิกษุจากเมืองปาฐารัฐ หรือ ปาไถยรัฐ จำนวน ๓๐ รูป ซึ่งถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเข้าเฝ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงพากันเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองนั้น พอถึงเมืองสาเกตก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี เดินทางต่อไปมิได้ต้องอยู่จำพรรษาที่เมืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติ ขณะที่จำพรรษาอยู่ ณ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558

วันนี้วันพระ | Today is Buddhist Sabbath. วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 ( 20 October 2015 ) ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558 วันนี้วันพระ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558 ( 27 September 2015 ) ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะแม อาทิจวาร(อ) ภัทรปทมาส สัปตศก จุลศักราช 1377

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more