web analytics

แจ้งเตือน!! โปรดระวังคนโกง

บุคคลในภาพมีพฤติกรรมฉ้อโกง เมื่อผู้เสียหายโอนเงินเช่าพระไปแล้วจะบล็อคเฟซ ตอนนี้ไปอยู่ในหลายกลุ่ม โปรดระวัง นาย พงศ์เทพ ถิรประภาพร  

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ตำราพรหมชาติ

ตำราพรหมชาติ สุดยอดตำราเก่าจากโบราณสู่ยุคปัจจุบัน แม่นมาก ชายหรือหญิงใด ต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตกนั้น จะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้น โดยถ้าเจ้าชาตาประจำเกิดเป็นชาย ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางขวา (ย้อนเข็มนาฬิกา) มือให้ครบอายุปัจจุบัน และถ้าเจ้าชาตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยเจดีย์

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ให้ ประชาชน มี “สติปัญญา” ตามรอยพระบาท พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอประชาชนตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีสติและปัญญา ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ทำคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ย่อมทำให้พระองค์ทรงอิ่มพระราชหฤทัย วันนี้ (26 ต.ค.)

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ประวัติพระอาจารย์ อังชัญ บุญมี (ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประวัติพระอาจารย์ อังชัญ บุญมี (ชยธมฺโม) เจ้าอาวาส วัดดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ อังชัญ  อุปสมบท ณ วัดกลางกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ในปี พ.ศ. 2536

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

เปิดจอง เหรียญหลวงพ่อทวด หน้าเลื่อนฯ หลังเลื่อน รุ่น “เลื่อนฯยศ”

 เหรียญหลวงพ่อทวด หน้าเลื่อนฯ หลังเลื่อน รุ่น “เลื่อนฯยศ”  จัดสร้างขึ้นในโอกาส พระอาจารย์ยศ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) จ.ปัตตานี ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอก โดยกลุ่มผู้ร่วมบุญ ได้รวบรวมปัจจัยส่วนตัวมาใช้ในการจัดสร้างเบื้องต้น รายได้ทั้งหมดมอบให้ทางวัดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ทางวัดจะนำไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขร พระอุโบสถเก่าแก่ อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ที่ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปและได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาเรื่อยๆ แต่ยังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างจึงยังไม่แล้วเสร็จ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more
CLOSE
CLOSE