web analytics

เปิดจอง เหรียญหลวงพ่อทวด หน้าเลื่อนฯ หลังเลื่อน รุ่น “เลื่อนฯยศ”

 เหรียญหลวงพ่อทวด หน้าเลื่อนฯ หลังเลื่อน รุ่น “เลื่อนฯยศ”  จัดสร้างขึ้นในโอกาส พระอาจารย์ยศ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) จ.ปัตตานี ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอก โดยกลุ่มผู้ร่วมบุญ ได้รวบรวมปัจจัยส่วนตัวมาใช้ในการจัดสร้างเบื้องต้น รายได้ทั้งหมดมอบให้ทางวัดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ทางวัดจะนำไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขร พระอุโบสถเก่าแก่ อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ที่ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปและได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาเรื่อยๆ แต่ยังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างจึงยังไม่แล้วเสร็จ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ประวัติ พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)

พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) ชาตะ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๕๕ มตะ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พระครูวิสัยโสภณ นามเดิมชื่อ ทิม

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

สิ้นแล้ว หลักชัยแห่งมายอ น้อมส่งสู่นิพพาน พ่อท่านแสง จนฺทวณโณ

สิ้นแล้ว หลักชัยแห่งมายอ น้อมส่งสู่นิพพาน พ่อท่านแสง จนฺทวณโณ วัดบ้านตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี เมื่อเวลา ๐๖.๓๙ น. วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี ได้ละสังขารลงแล้วอย่างสงบ ส่วนกำหนดการงานฌาปนกิจจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

พุทธานุสสติกรรมฐาน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

” เอาอย่างนี่นะ ทุกวันถ้าเวลาของเรามีน้อย ก็ใช้เวลาก่อนจะหลับเมื่อศีรษะถึงหมอน นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ นี่สำหรับท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธินะ พวกที่ได้ มโนมยิทธินี่เขาได้กำไรมากนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ คิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาว่า ” พุท โธ ” หายใจเข้านึกว่า ” พุท ” หายใจออกนึกว่า ” โธ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ประวัติหลวงพ่ออุ่นใจ วัดถนนโค้ง จ.นครราชสีมา

พื้นเพหลวงพ่ออุ่นใจ เป็นคนกรุงเทพมหานคร เกิดที่โรงพยาบาลเด็กพอเกิดได้ประมาณ 8 เดือน มารดาของท่านก็ได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นท่านก็ได้อยู่กับผู้รับจ้างเลี้ยงเด็ก ชื่อว่านางล้วน แซ่ก้ำกับนางเก๋ง แซ่ก้ำ นางล้วน แซ่ก้ำ ปัจจุบันอายุ 90 ปี เปรียบเสมือนเป็นแม่บุญธรรมของท่าน ในวัย 8 เดือนนั้นแม่บุญธรรมของท่านได้พาท่านไปให้พระที่อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more
CLOSE
CLOSE