web analytics

ขอเชิญชวนร่วมบุญกันสร้างวิหารครอบพระหยก ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญชวนร่วมบุญกันสร้างวิหารครอบพระหยก ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่       ความเป็นมาของพระหยก และวิหารครอบพระหยก วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ท่านอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน เจ้าอาวาสวัดป่าศาลาน้อย จังหวัดเลย เล่าให้ฟังถึงนิมิตรของท่าน ในนิมิตรนั้นมีคนมาพบท่านเพื่อขอพระประธาน ให้กับวัดสมเด็จภูเรือ จังหวัดเลย ท่านตอบไปว่าไม่ยากเลย

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

เวียงท่ากาน..เมืองโบราณพันปี มรดกล้ำค่าแห่งที่ราบสันป่าตอง เชียงใหม่

เวียงท่ากาน นามนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับเวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ แต่เวียงท่ากานที่ค้นพบนี้เก่าแก่กว่าเวียงกุมกามมากทีเดียว เวียงท่ากาน เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน ของอาณาจักรหริภุญชัย หรือลำพูนนั่นเอง มีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง ๕๐๐ x ๗๐๐ เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more