web analytics

พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

“พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” พระราชปุจฉา : ทำอย่างไร ประเทศชาติประชาชน จะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน หลวงปู่ฝั้น : ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส พระราชปุจฉา : คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more