web analytics

“หัวนอโม” หรือ “หัวนะโม” วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นครศรีธรรมราช

“หัวนอโม” หรือ “หัวนะโม” วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นครศรีธรรมราช เป็นวัตถุทรงกลมขนาดเล็กสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมประเภทสำริด มีตัวอักษรขอมอยู่ตรงกลาง อ่านว่าตัว “นอ “ หรือตัว “นะ “ ด้านหลังจะมีตราสัญาลักษณ์ต่างๆ   กล่าวกันว่าสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตยิ์ผู้ทรงสถาปนา อาณาจักรนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อประมาณ 700 ปีก่อน

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more