web analytics

หลวงพ่อเขียว

ชีวประวัติ

ประวัติพ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี

พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ ( พระครูอนุศาสน์กิจจาทร ) วัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) จ.ปัตตานี เกิดเมื่อปีพ.ศ.2472 ณ.ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา โยมบิดาชื่อนายทอง เพ็ชรภักดี โยมมารดาชื่อ นางกิ๊ม เพ็ชรภักดี ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาในจังหวัดยะลา เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวนทั้งหมด 7 คน ดังนี้

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More