web analytics

โครงการทาสีพระพุทธรูปปางนาคปรก พุทธสถานโนนเมืองเพ็ง

วันที่ 3 และ 5 พ.ค. ที่จะถึงนี้ ไปทาสีพระพุทธรูปปางนาคปรกกันครับ ณ พุทธสถานโนนเมืองเพ็ง บ้านทุ่งบ่อ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณหลายร้อยปีก่อน กำหนดอย่างไม่เป็นทางการ —> 3 พ.ค. เดินทางไปล้างขัดสีเดิม ทิ้งไว้ให้แห้ง ขัดสีเก่าออกให้หมด

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more