web analytics

สันติวัน

ชีวประวัติประชาสัมพันธ์

ประวัติหลวงปู่มหาบุญมี ติสฺสวโร

หลวงปู่มหาบุญมี ติสฺสวโร วัดป่าสันติวันพันชาติ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระผู้เปี่ยมด้วยบารมีธรรม เมตตาธรรม   หลวงปู่มหาบุญมี ติสฺสวโร ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก๋วน อัคฺควโย แห่งวัดตะเคียนทองธาราม ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง หลวงปู่ท่านจะปฏิบัติธรรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน ยุบหนอ พองหนอ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More