web analytics

น้อมรำลึกวันมรณภาพ 145 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

22 มิถุนายน 2560 ร่วมน้อมรำลึกวันมรณภาพ 145 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วันนี้ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือที่พุทธศาสนิกชนนิยมเรียกว่า “สมเด็จโต” หรือ “หลวงพ่อโต” ซึ่งท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความเคารพศรัทธานับถืออย่างมากในประเทศไทย แม้ว่าจะมรณภาพไปนานถึง 145

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

โปรดเกล้าฯ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” เป็นสังฆราช องค์ที่ 20

นายกฯ เผย พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แล้ว โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จประกอบพระพิธีสถาปนาในวันที่ 12 ก.พ.ที่วัดพระแก้ว เวลา 11.00 น. วันนี้ (7 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

เลื่อนสมณศักดิ์ 159 พระเถระ เจ้าคุณประยุทธ์ ขึ้นสมเด็จ

มส.’เลื่อน-ตั้ง’สมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป พระพรหมคุณาภรณ์’วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

พระสมเด็จ ฝังตะกรุดทองคำ รุ่นแช่น้ำมนต์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

พระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะ ฝังตะกรุดทองคำ รุ่นแช่น้ำมนต์ แซยิด ๖ รอบ ๗๒ ปี หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์นี้ฝังตะกรุดทองคำที่ใช้ตอกแขน ทางวัดบ้านไร่ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อเป็นการฉลองอายุครบ 6 รอบ 72 ปี ซึ่งครั้งนี้ นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดสร้างมา หลวงพ่อคูณ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ผงวิเศษ 5 ประการ และวิธีการปลุกเสก (จากหนังสือของตรียัมปวาย)

พุทธาคมกรรมวิธี หลวงวิจิรวาทาการ กล่าวไว้ว่า “เราเชื่อว่าคนไร้การศึกษาเท่านั้นที่เชื่อเรื่องคาถาอาคม แต่ต้องเปลี่ยนความคิด เพราะ สมเด็จพระวันรัต เขมจารีมหาเถระวัดมหาธาตุ อาจารย์ของข้าพเจ้า จบเปรียญ 9 ประโยคเป็นผู้จัดการศึกษาให้วัดมหาธาตุ ท่านไม่เชื่อเรื่องเวทย์มนต์คาถา หาว่าลวงโลก ต่อมามีการสังคยนาพระไตรปิฎก ท่านรับภาระจัดการเรื่องหมวด พระอภิธรรม ซึ่งเป็นหมวดใหญ่ หลังชำระเสร็จสิ้น สังเกตุท่านเปลี่ยนไปท่านบอกว่าแต่ก่อนเข้าใจผิด ต่อมายอมประพรมน้ำมนต์ และเสกเป่าให้คนทั่วไป   ผงวิเศษ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more