web analytics

น้อมส่งสู่นิพพาน หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร

น้อมส่งสู่นิพพาน หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม 2474 แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 12

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

“พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” พระราชปุจฉา : ทำอย่างไร ประเทศชาติประชาชน จะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน หลวงปู่ฝั้น : ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส พระราชปุจฉา : คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more