web analytics

น้อมส่งสู่นิพพาน หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม

“หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม” พระป่าลูกศิษย์ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ สิริอายุ 91 ปี 11 เดือน 23 วัน โดยมีชาวพุทธ และบรรดาพระป่ากรรมฐานทั่วประเทศร่วมอาลัย แห่ร่วมกราบไหว้บูชาคับคั่ง… เมื่อวันที่ 31 ก.ค.

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

“พระราชปุจฉา กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” พระราชปุจฉา : ทำอย่างไร ประเทศชาติประชาชน จะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน หลวงปู่ฝั้น : ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส พระราชปุจฉา : คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more