web analytics

หลวงปู่ทวด วัดไทร ปี 2506

…หลวงพ่อทวดวัดไทรมีการจัดสร้างจริงหรือไม่…. วัดไทรที่จริงแล้วชื่อวัดไทรใต้ครับ “วัดไทรใต้”ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ถนนโกสีย์เหนือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นวัดที่เก่าแก่ ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2350 อยู่บนที่ราบสูงเชิงเขา ติดริมแม่น้ำปิง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2355 เดิมมีชื่อว่า วัดไทรทอง

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more