web analytics

ควรรู้เท่าที่น่าจะรู้ ไม่ควรรู้สิ่งที่ไม่น่ารู้

“ควรรู้เท่าที่น่าจะรู้ ไม่ควรรู้สิ่งที่ไม่น่ารู้” พระปิดตาเนื้อว่านคลุกรัก พระอาจารย์อังชัญ วัดดงสะคร่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น สร้างจำนวน 16 องค์เท่านั้นครับ สวัสดีวันหยุดเช่นเคย วันนี้หยิบพระสวยๆ พร้อมธรรมะเล็กน้อยมาฝากกันครับ รู้ให้เพียงพอ อย่าไปรู้เยอะจนเกินเหมาะเกินพอดี แล้วนั่นก็จะกลายมาเป็นความทุกข์แก่ตัวเราเอง ขอให้มีความสุข พักผ่อนให้เยอะๆ ไว้ลุยงานต่อพรุ่งนี้นะครับ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ประวัติพระอาจารย์ อังชัญ บุญมี (ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประวัติพระอาจารย์ อังชัญ บุญมี (ชยธมฺโม) เจ้าอาวาส วัดดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ อังชัญ  อุปสมบท ณ วัดกลางกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ในปี พ.ศ. 2536

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดดงสะคร่าน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

เนื่องด้วยวัดดงสะคร่านกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จึงได้มีการจัดงานทอดกฐินขึ้น ดังนั้นทางคณะกรรมการวัดและชาวบ้านดงสะคร่าน จึงได้บอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีและบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีจิตศรัทธาและมีจิตใจอันงามมั่นคงในพระรัตนตรัยคงให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการสร้างบุญกุศลบารมีในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ จงทุกประการด้วยเทอญฯ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more