web analytics

นารายณ์แปลงรูป

ชีวประวัติ

ประวัติ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว

พระครูธรรมกิจโกศล (พระอาจารย์นอง ธมฺมภูโต) วัดทรายขาว จ.ปัตตานี เจ้าตำรับตะกรุดนารายณ์แปลงรูป “กระฉ่อนเมือง” พระครูธรรมกิจโกศล หรือ พระอาจารย์นอง ธมฺมภูโต เดิมชื่อ “นอง หน่อทอง“เกิด เมื่อวันเสาร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More