web analytics

อาสาฬหบูชา พาเที่ยววัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ยังมีอีกหลายๆ มุมที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็น รอให้ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองได้ที่ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยู่ไม่ไกล้ไม่ไกล จาก บขส. เดินทางด้วยรถประจำทางสาย 8 สีฟ้าๆ โดดเด่น ขี่ผ่านถนนกลางเมืองมาเรื่อยๆ อยู่ทางซ้ายมือจะเห็นวัด ค่ารถเพียง 10 บาท เท่านั้นเอง

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

การให้ทานในแบบต่างๆ และผลของทานชนิดนั้นๆ

การให้ทานในแบบต่างๆ และผลของทานชนิดนั้นๆ ปัญหา ก่อนที่จะให้ทาน ถ้าเราตั้งใจขอให้ได้เสวยผลของทานผลจะเป็นอย่างไร? พุทธดำรัสตอบ “…บุคคลมีความหวังให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทาน ให้ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราช สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมา คือมาสู่ความเป็น (มนุษย์) อย่างนี้”

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more