web analytics

พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.) (หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม)

พระครูสิริธรรมวัฒน์ (หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม) ท่านเป็นพระกรรมฐานรุ่นแรก แห่งกองทัพธรรมสายท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ โดยพระเถระรุ่นนี้ ได้แก่ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่คำตัน พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตย์ธรรมมาราม พระครูปัญญาวรากร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม โดยเฉพาะท่านอาจารย์ทองพูลกับท่านอาจารย์จวน ทั้ง 2 องค์ มีความสนิทสนมกันมาก  

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more