web analytics

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 17.29 น. สภากาชาดไทย โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ประชุมออนไลน์กับกรรมการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานต่างๆในสภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเนปาล ลำดับแรกสภากาชาดไทยได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือเนปาลโดยผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ หรือ IFRC จำนวน 500,000

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more