web analytics

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511 คณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนและมีผู้นำชนวนพระกริ่งมากมายมาถวายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้ พร้อมผ่านพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัด โดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในกาลนั้น พิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งวชิรมกุฏ เป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง 9 วัน 9 คืน สำหรับพิธีเททองหล่อพระกริ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

โอวาทธรรม หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

“…ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงต้องสอน เอาความโง่ของพวกเราออก เอาความดีมาใส่แทนให้ เราก็จงรับไปปฏิบัติซี…เอามาแล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆ มันจะได้ประโยชน์อะไรเล่า…” หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ คิดโค่นล้มทำลายสถาบัน…เป็นบาปกรรม เป็นโทษแก่ตน “ต้องมีการสงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกัน แบ่งสรรปันส่วน มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน มีทิฏฐิเสมอกัน มีความสามัคคีปรองดองกัน ไม่แตกแยก รักษาพัฒนาบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน อย่าไปคิดโค่นล้มทำลาย เป็นของไม่ดี

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันมรภาพ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั่วไปที่เคารพศรัทธาพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ ร่วมงานวันคล้ายวันมรภาพในวันที่ ๒๖ ๒๗ เมษายน ที่วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ในงานมีโรงทานทั้ง ๒ วัน

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more