web analytics

บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสาน โดยบุญข้าวประดับดิน เป็นงานประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ ในการทำบุญข้าวประดับดินนั้น ชาวบ้านจะนำข้าวปลา อาหาร คาวหวาน ผล ไม้ หมาก พลู

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ขอเชิญร่วมงานบุญ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ขอเชิญร่วมงานบุญ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

โครงการ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส พุทธสถานโนนเมืองเพ็ง

ย้อนไปราว 440 ปีที่แล้ว ครั้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชครองเมืองอยู่เวียงจันทร์ ด้วยเหตุใดไม่ทราบแน่นอน ได้ย้ายเมืองพร้อมไพร่พล ช้างม้าวัวควาย ราชทรัพย์ต่างๆมาอยู่ ณ โนนเมืองเพ็ง (โนนเมืองเพ็ง จ.ขอนแก่น ในปัจจุบัน) ปฐมเหตุแห่งเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อคราวโรคระบาดได้คร่าชีวิตผู้คนในเมืองไปเป็นจำนวนมาก นั่นคือโรคห่าหรือโรคฝีดาษ เพราะสมัยก่อนไม่มียารักษา ทำให้ผู้คนต่างล้มตายไป ครั้นหลัง ณ ตอนนี้

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

เชิญร่วมบูชา หลวงพ่อทวด วัดเมืองยะลา รุ่นสมโภชน์พระมหาเจดีย์ ๘๘ ปี พระธรรมสิทธิมงคล

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more