web analytics

เทพทันใจ นัตโบโบยี รุ่นรวยทันใจ

เทพทันใจ นัตโบโบยี ที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขอได้สมใจหวัง กับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ของสุดยอดมหาพุทธาภิเษกระดับพระกาฬ กับงานสร้างที่คุณภาพคมชัดลึก การจัดสร้างชัดเจน พิธีชัดเจน พุทธาภิเษกทั้งพม่าและไทย พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง ปาฏิหาริย์เทพทันใจ “เทพทันใจ เทพกระซิบ” เรื่องของ…เทพพม่าที่คนไทยศรัทธายิ่งกว่า พม่า หรือเมียนมาร์ ถึงแม้เป็นดินแดนที่ผู้คนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น แต่ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทวาอารักษ์ ก็ยังควบคู่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวพุทธส่วนใหญ่อย่างแยกไม่ออก “นัต”

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more