web analytics

โครงการ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส พุทธสถานโนนเมืองเพ็ง

ย้อนไปราว 440 ปีที่แล้ว ครั้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชครองเมืองอยู่เวียงจันทร์ ด้วยเหตุใดไม่ทราบแน่นอน ได้ย้ายเมืองพร้อมไพร่พล ช้างม้าวัวควาย ราชทรัพย์ต่างๆมาอยู่ ณ โนนเมืองเพ็ง (โนนเมืองเพ็ง จ.ขอนแก่น ในปัจจุบัน) ปฐมเหตุแห่งเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อคราวโรคระบาดได้คร่าชีวิตผู้คนในเมืองไปเป็นจำนวนมาก นั่นคือโรคห่าหรือโรคฝีดาษ เพราะสมัยก่อนไม่มียารักษา ทำให้ผู้คนต่างล้มตายไป ครั้นหลัง ณ ตอนนี้

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more