web analytics

ธรรมะ

ธรรมะพระเครื่อง

ควรรู้เท่าที่น่าจะรู้ ไม่ควรรู้สิ่งที่ไม่น่ารู้

“ควรรู้เท่าที่น่าจะรู้ ไม่ควรรู้สิ่งที่ไม่น่ารู้” พระปิดตาเนื้อว่านคลุกรัก พระอาจารย์อังชัญ วัดดงสะคร่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น สร้างจำนวน 16 องค์เท่านั้นครับ สวัสดีวันหยุดเช่นเคย วันนี้หยิบพระสวยๆ พร้อมธรรมะเล็กน้อยมาฝากกันครับ รู้ให้เพียงพอ อย่าไปรู้เยอะจนเกินเหมาะเกินพอดี แล้วนั่นก็จะกลายมาเป็นความทุกข์แก่ตัวเราเอง ขอให้มีความสุข พักผ่อนให้เยอะๆ ไว้ลุยงานต่อพรุ่งนี้นะครับ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More
ธรรมะ

สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ให้ ประชาชน มี “สติปัญญา” ตามรอยพระบาท พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอประชาชนตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีสติและปัญญา ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ทำคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ย่อมทำให้พระองค์ทรงอิ่มพระราชหฤทัย วันนี้ (26 ต.ค.)

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More
ธรรมะ

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป มงคลชีวิต สถิตย์ไปทุกชาติภพ

การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก” การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More
ธรรมะ

พุทธานุสสติกรรมฐาน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

” เอาอย่างนี่นะ ทุกวันถ้าเวลาของเรามีน้อย ก็ใช้เวลาก่อนจะหลับเมื่อศีรษะถึงหมอน นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ นี่สำหรับท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธินะ พวกที่ได้ มโนมยิทธินี่เขาได้กำไรมากนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ คิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาว่า ” พุท โธ ” หายใจเข้านึกว่า ” พุท ” หายใจออกนึกว่า ” โธ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More