web analytics
งานประกวดพระเครื่องประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประกวดพระเครื่อง 7 ก.ค. 2562

มูลนิธิรุจิวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บ.ไทยไฟท์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

ดูข่าวต้นฉบับ

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :