web analytics
ประชาสัมพันธ์

พระครูมงคลญาณ (หลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ/หลวงปู่น้อย) ละสังขารแล้ว

พระครูมงคลญาณ (หลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ/หลวงปู่น้อย)
ละสังขารแล้ว เมื่อเวลา 16.51 น เวลาท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 (ตรงกับเวลาในเมืองไทย ประมาณตี 4 ของเช้าวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560) ณ Reston Hospital Usa สิริอายุ 79 ปี 6 เดือน 58 พรรษา

กำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอน้อมกราบแสดงความอาลัยในการละขันธ์ขององค์หลวงปู่น้อย ด้วยเศียรเกล้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

กรรมใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อองค์หลวงปู่ ทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอองค์หลวงปู่ฯ ได้โปรดเมตตาประทานงดโทษให้แก่ลูกนับจากนี้เป็นต้นไปเทอญฯ

น้อมส่งหลวงพ่อน้อยสู่นิพพาน
น้อมกราบนมัสการเหนือเศียรเกล้า

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :