web analytics
พระเครื่อง

พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวะโลหะ ปี 2539 รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวะโลหะ ปี 2539 รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์
Pra Kring Chalermpon Nur Nawaloha B.E.2539 build Kokpho hospital’s batch. wat Changhai

4Show
ขอบุคณภาพจาก คุณเอ โนนเจริญ

พระครูอนุกูล ปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้สร้างตึกหลวงพ่อทวด ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งจะยังประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อ ไปในภายภาคหน้า และจะได้มีสถานพยาบาลที่ทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ปัจจัยอีกส่วน หนึ่งนำไปตั้งมูลนิธิกองทุนคณะสงฆ์ จ.ปัตตานี เพื่อนำดอกผลที่ได้ไปใช้ในกิจการของคณะสงฆ์ตามที่เห็นสมควร และเกิดประโยชน์

วัตถุมงคลย้อนยุคปี 2505 1.พระหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังเตารีด ใช้รูปแบบเดิมที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2505 ในสมัยของท่านอาจารย์ทิม มีพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ เนื้อนาก เนื้อเงิน เนื้อทองทิพย์(เนื้อสตางค์) และเนื้อนวะโลหะผสมเหล็กน้ำพี้ 2.พระกริ่งเฉลิมพล เป็นรูปแบบ พระกริ่งเฉลิมพล ซึ่งจัดสร้างโดย พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร เมื่อปี 2505 แต่ในสมัยนั้นมีจำนวน สร้างน้อยมาก จึงไม่พบเห็นในปัจจุบัน พระกริ่งเฉลิมพลมีเพียงพิมพ์เดียว และเนื้อเดียวกับพระหลวงปู่ทวด.

ฉะนั้นการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่น2 ของวัดช้างไห้ ที่ยังคงเอกลักษณ์ดังเดิมไว้ที่เป็นพิเศษ คือได้ผสมเนื้อเหล็กน้ำพี้ ซึ่งเป็นโลหะที่มีคุณในตัว ลงในเนื้อนวะโลหะ ทั้งพิมพ์หลังเตารีดและพระกริ่งด้วย กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้ประกอบพิธีเททองเป็นปฐมมงคล ฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2539 เวลา 14.29 น. ณ วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี โดยท่านพระครูอนุกูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาส และจะนำพระทั้งหมดเข้าพิธีปลุกเสก ณ พระอุโบสถ วัดช้างไห้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 พระทั้งหมดสร้างจำนวนจำกัดตามจำนวนที่มีผู้สั่งจองเท่านั้น

1

2

3

คุณเอ โนนเจริญ เจ้าของพระ
____________________________________________________________________________________

*******************************************************************************************
****************** ขอขอบคุณสำหรับภาพและข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ ******************************
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลแห่งวิทยาทานที่ได้เผยแพร่แก่ผู้อื่นนี้ จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
และประสบสิ่งอันถึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ

*******************************************************************************************
____________________________________________________________________________________

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :