web analytics
พระเครื่อง

การตัดแต่งพระพิมพ์ พระแผง เป็นการทำลายวัตถุโบราณหรือไม่ เป็นการอนุรักษ์ที่ถูกต้องหรือไม่

10246562_783901534954416_6721589890479622800_n
ต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ต้นสาละที่พระพุทธองค์ทรงประสูตรและปรินิพพาน ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สัมโพธิญาณ และ ต้นมะม่วง ที่พระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์องค์

กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์ดินเผาในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า การสร้างพระพิมพ์เป็นการสืบต่ออายุศาสต์นา เป็น “อุเทสิกเจดีย์” คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น โดยการสร้างพระพิมพ์ปางต่าง ๆที่เป็นเรื่องราวทางศาสนาเป็นข้อมูลเชิงสัญลักษณ์รูปภาพ ให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงพุทธประวัติของพระพุทธองค์ เหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้น บรรจุใว้ในเจดีย์ พระบรมธาตุ ในกาลต่อมาคนรุ่นหลังมาพบจะได้ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของศาสนาพุทธเป็นการสืบทอดศาสนา ไม่มีเจตนาที่จะสร้างขึ้นเพื่อนำมาพกติดตัวหรือห้อยคอบูชา พระพิมพ์จึงมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสำหรับห้อยบูชา

1509673_783901554954414_1592881599051302536_n
เจดีย์ หรือ สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพบูชาระลึกถึงพระพุทธองค์หลังจากเสด็จดับขันต์ปรินิพพาน

เพราะฉะนั้น พระพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อถูกทับถมผ่านการเวลามายาวนานนับพันปี การขุดพระพิมพ์โดยมากจะชำรุดหักบิ่นเป็นส่วนใหญ่ เศษเล็กเศษน้อยที่ชำรุดประชาชนชาวพุทธที่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธ ในพระบรมธาตุ จึงเก็บชิ้นส่วนใว้บูชา ตัดแต่ง แยกองค์พระใว้แจกญาติพี่น้องลูกหลาน บุคคลซึ่งเป็นที่รัก เพื่อจะได้นำมาบูชาใส่คุ้มครองตัวเป็นมรดกทางจิตใจ พระที่สมบูรณ์ก็ยังถูกเก็บรักษาบูชา นำไปศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ รูปแบบพิมพ์ศิลปะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบหลู่ทำลายแต่อย่างใด ยิ่งเป็นการดีบุคคลที่เห็นเป็นพระกรุสูงค่านำมาเลี่ยมทองห้อยบูชา แสดงถึงความศรัทธาความเคารพอย่างยิ่ง

” ถ้าวิญญาณสิ่งศักสิธิ์ผู้สร้างท่านได้เห็นคงเกิดความปลื้มปิติยินดีที่ลูกหลานเห็นคุณค่าพระพิมพ์ดินเผาที่ตนสร้างมีค่าทางจิตใจเหนือสิ่งใด และศิลปะความศรัทธาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาพุทธยังคงอยู่ตลอดกาลนาน ”

เขียนโดย ธารชล เดชะวรรธนะ
สมาคมอนุรักษ์วัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์บ้านศิลป์ขอนแก่น

10176196_783901541621082_7257596459187263939_n
ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ วงล้อที สามารถหมุนได้เปรียบเหมือน พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :