web analytics
วันสำคัญ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558 วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ Today is Buddhist Sabbath.
วันนี้วันพระ
Today is Buddhist Sabbath.

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2558 ( 27 September 2015 )
ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะแม
อาทิจวาร(อ) ภัทรปทมาส สัปตศก จุลศักราช 1377 , คริสตศักราช 2015 , มหาศักราช 1937
รัตนโกสินทร์ศก 234 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : พุธ (4) , วันอธิบดี : อังคาร (3) , วันอุบาทว์ : อังคาร (3) , วันโลกาวินาศ : พฤหัสบดี (5)

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :