web analytics
งานบุญทั่วไทยประชาสัมพันธ์

โครงการ สร้างหอระฆัง พุทธสถานโนนเมืองเพ็ง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เนื่องด้วยเจ้าคณะอำเภอได้เดินทางมาเยี่ยมพุทธสถานโนนเมืองเพ็งและเล็งเห็นว่าไม่มีระฆังเพื่อใช้ในกิจสงฆ์และกิจการของทางพุทธสถานเลย จึงปรารภให้มีการสร้างหอระฆังขึ้นเพื่อให้เหมือนเฉกเช่นวัดอื่นๆ ทั้งนี้ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างส่วนโครงสร้างไปแล้วส่วนหนึ่ง ยังเหลือส่วนตกแต่งประดับประดา ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก

จึงขอบอกบุญมายังศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อดำเนินการสร้างหอระฆังให้เสร็จสมบูรณ์

ทางทีมงาน www.lptuad.org ได้ลงพื้นที่เก็บภาพมาเป็นช่วงๆ ดังจะนำเสนอต่อไปนี้

IMG_9518
วันที่ 4 มีนาคม 2558 ก่อส่วนโครงสร้างแล้วเสร็จ งบประมาณ 50,000 บาท
IMG_0952
23 พฤษภาคม 2558 ก่อสร้างส่วนหลังคาและยอดหอระฆังแล้วเสร็จ คงเหลือส่วนประดับเพิ่มเติม
หลวงปู่บุญมา ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสพุทธสถานโนนเมืองเพ็ง
หลวงปู่บุญมา ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสพุทธสถานโนนเมืองเพ็ง

หากมีความคืบหน้าของโครงการ จะนำเสนอผ่านลิงค์นี้ และที่เพจ พระดีเมืองไทย | PraDeeMuangThai

ท่านใดประสงค์ที่จะบริจาค ติดต่อได้ที่ 080-7562267 เจ้าอาวาส (รบกวนติดต่อในตอนกลางวัน ช่วงที่ไม่มีกิจสงฆ์ เช่น ฉันเช้า ฉันเพล หรือทำวัตรเช้า-เย็น ซึ่งเวลาอาจจะรบกวนกิจสงฆ์)

หรือที่ 093-5258862 คุณเอ โนนเจริญ ผู้ประสานงานโครงการสายขอนแก่น

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :