web analytics
ประชาสัมพันธ์

12 มกราคม พ.ศ. 2558 วันนี้วันพระ

show3_license

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ( 12 January 2015 )
ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเมีย
จันทรวาร(จ) ปุสยมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2015 , มหาศักราช 1937
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :