web analytics
Uncategorized

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ( 6 November 2014 )
ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะเมีย
ชีววาร(ช) กัตติกมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)
วันพระ,วันลอยกระทง

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :