web analytics
วันสำคัญ

8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ วันออกพรรษา

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ( 8 October 2014 )
ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย
วุธวาร(ว) อาสยุชมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)
วันพระ,วันออกพรรษา จันทร์เพ็ญ(บูรณมี) เวลา ๑๗:๕๑น.
คราสจันทร์/จันทรคราส/จันทรุปราคา (เต็มดวง) เวลา ๑๗:๕๒น.

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :