web analytics
วันสำคัญ

22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ( 22 October 2014 )
ตรงกับวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย
วุธวาร(ว) อาสยุชมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :