web analytics
ประชาสัมพันธ์วันสำคัญ

8 กันยายน พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ( 8 September 2014 )
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
จันทรวาร(จ) ภัทรปทมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :