web analytics
วันสำคัญ

16 กันยายน พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ( 16 September 2014 )
ตรงกับวันอังคาร แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเมีย
ภุมวาร(ภ) ภัทรปทมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)

ไปยัง ที่มา

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :