web analytics
ธรรมะ

กรรมใครกรรมมัน ก็ต้องรับกรรมเอาเอง

_8_440

“กรรมใครกรรมมัน ก็ต้องรับกรรมเอาเอง บุญบาปนี่บ่มีใผ๋ปันแจก มันบ่แหกเคิ่งได้คือจั๋งไม่ผ่ากลาง อย่าฝืนกรรมของตนเอง”
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :