web analytics
ประชาสัมพันธ์

เข้าพรรษา พาไปเที่ยววัดธาตุ พระอารามหลวง เมืองขอนแก่น

IMG_0636
มองเห็นพระเจดีย์โดดเด่นล้อมรอบด้วยศาลา
สักการะพระพุทธรูปรอบศาลาเพื่อความเป็นสิริมงคล
สักการะพระพุทธรูปรอบศาลาเพื่อความเป็นสิริมงคล

IMG_0648IMG_0649

พระเจดีย์
พระเจดีย์
กราบพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้เกิดความโชคดีมีชัย
กราบพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้เกิดความโชคดีมีชัย
เดินสวดมนต์รอบพระเจดีย์ 3 รอบด้วยเท้าเปล่า เพื่อตั้งจิตอธิษฐาน
เดินสวดมนต์รอบพระเจดีย์ 3 รอบด้วยเท้าเปล่า เพื่อตั้งจิตอธิษฐาน
เข้ากราบนมัสการพระพุทธรูปในวิหารพระลับอันโอ่โถง
เข้ากราบนมัสการพระพุทธรูปในวิหารพระลับอันโอ่โถง
ภายในวิหารที่สูงใหญ่
ภายในวิหารที่สูงใหญ่
IMG_0661
พระพุทธศรีสัตนาคนหุต(พระลับ)ที่ตั้งอยู่ทั้งสี่มุมของวิหาร

IMG_0662

ประวัติเกี่ยวกับการก่อตั้ง
ประวัติเกี่ยวกับการก่อตั้ง
บอกบุญไปยังทุกท่านที่สนใจ ร่วมบูรณะพระธาตุให้แล้วเสร็จ โดยเช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา ได้ที่ศาลาฝั่งขวารอบพระเจดีย์
บอกบุญไปยังทุกท่านที่สนใจ ร่วมบูรณะพระธาตุให้แล้วเสร็จ โดยเช่าบูชาพระเครื่อง พระบูชา ได้ที่ศาลาฝั่งขวารอบพระเจดีย์

อิ่มบุญอิ่มใจ เที่ยวไปทั่วเมืองในวันหยุด ทำบุญให้หนุนนำชีวิตไปสู่ความเจริญ สาธุๆๆ

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :