web analytics
ประชาสัมพันธ์

น้อมส่งสู่นิพพาน หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม

10543633_707812975939140_1405508997202892612_n

“หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม” พระป่าลูกศิษย์ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ สิริอายุ 91 ปี 11 เดือน 23 วัน โดยมีชาวพุทธ และบรรดาพระป่ากรรมฐานทั่วประเทศร่วมอาลัย แห่ร่วมกราบไหว้บูชาคับคั่ง…

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่วัดกัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล) บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พระหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม พระวิปัสนาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสกลนคร ศิษย์ผู้ใหญ่ของ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน หรือพระป่า ท่านได้เข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพาน หรือละสังขารแล้ว เมื่อเวลา 07.30 น.

นายปรีชา บุตรศรี ในนามคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตาแตงอ่อน เป็นผู้เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่ออัญเชิญนิมนต์สรีระสังขารหลวงตาแตงอ่อน อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณธัมโม ที่ รพ.สกลนคร หลังมรณภาพด้วยอาการสงบ จากนั้นได้เดินทางด้วยรถตู้ของ รพ.สกลนคร นำสรีระสังขารกลับไปตั้งประกอบพิธีกรรมที่วัดกัลยาณธัมโม และจะประกอบพิธีสรงน้ำศพ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น.ของวันนี้ (31 ก.ค.) ทั้งนี้ เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้กราบไหว้บูชา ก่อนที่จะนำบรรจุเข้าหีบทอง โดยขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการพระราชทานเพลิงศพ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำหรับ หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม มีนามเดิมว่า แตงอ่อน บุตรศรี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2465 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ณ บ้านม่วงไข่ ต.พรรณนา อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร บิดาชื่อ นายพันธ์ บุตรศรี มารดาชื่อ นางมุ่ย บุตรศรี ต่อมาครอบครัวของท่านได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ได้เข้าสู่การบรรพชาและอุปสมบท ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 ณ วัดเสบุญเรือง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยมี พระอาจารย์อินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2485 ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ญัตติเป็นมหานิกาย ณ พัทธสีมาวัดเสบุญเรือง จ.สกลนคร โดยมี พระอาจารย์อินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอธิการบัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2489 ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “กลฺยาณธมฺโม” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า “ผู้มีธรรมอันเจริญ ผู้มีธรรมอันงาม” ซึ่งก็ตรงกับการปฏิบัติ เนื่องจากท่านเป็นพระป่าที่มีจริยวัตรงดงาม และมีพระปฏิปทางดงาม เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระสังกัดคณะธรรมยุต ได้ไปศึกษาธรรมปฏิบัติมอบกายถวายชีวิตเป็นศิษย์พระบูรพาจารย์ใหญ่ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นานถึง 2 พรรษา ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จนกระทั่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มรณภาพ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เป็นพระมหาเถระ ที่มีศีลาจารวัตรอันงดงาม เสมอต้นเสมอปลาย สมควรเป็นทิฏฐานุคติอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณบทความจาก สูงสุด สู่ สามัญ

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :