web analytics
ประชาสัมพันธ์วันสำคัญ

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วันนี้วันพระ

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ( 28 May 2014 )
ตรงกับวันพุธ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะเมีย
วุธวาร(ว) วิสาขมาส ฉศก จุลศักราช 1376 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : อาทิตย์ (1) , วันอธิบดี : จันทร์ (2) , วันอุบาทว์ : เสาร์ (7) , วันโลกาวินาศ : พุธ (4)

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :