web analytics

พ่อหลวงผู้ทรงธรรม

01
เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ

 

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :