web analytics
ประชาสัมพันธ์วันสำคัญ

14 เมษายน พ.ศ.2557 วันนี้วันพระ

Logo_พระพุทธรูปโนนเมืองเพ็ง
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557 ( 14 April 2014 )
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย
จันทรวาร(จ) จิตรมาศ เบญจศก จุลศักราช 1375 , คริสตศักราช 2014 , มหาศักราช 1936
รัตนโกสินทร์ศก 233 , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร
กาลโยค วันธงชัย : พฤหัสบดี (5) , วันอธิบดี : อาทิตย์ (1) , วันอุบาทว์ : พุธ (4) , วันโลกาวินาศ : อังคาร (3)
วันพระ วันสงกรานต์

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :