web analytics

การประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ 19 มิถุนายน 2559

ขอเรียนเชิญนักนิยมสะสมพระเครื่อง ร่วมงาน นิทรรศการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ จัดโดย คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ พื้นที่ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more