web analytics

มาดูตัวอย่างกล่องประกวดพระกันดีกว่า

วันนี้มาดูตัวอย่างกล่องประกวดพระเครื่องกันซักเล็กน้อย จะได้เป็นแนวทางป้อนกันอย่างหนึ่ง เผื่อมีคนเอาโบว์มาแปะใส่กล่องแล้วเขียนบอกว่าเข้างานประกวดมาจะได้ปฏิเสธได้ถูกว่านั่นน่ะเก๊รึเปล่าในเบื้องต้น ซึ่งกล่องแบบนี้จะเป็นกล่องมาตรฐานที่ใช้กันสากลตามงานประกวดพระเครื่องทั่วประเทศ และก็กล่องแบบอื่นๆ จะไม่ค่อยได้พบเห็น อาจจะมีก็เป็นงานย่อย รู้อย่างนี้แล้วก็พิจารณากันให้ดีๆ ว่าคนที่เอาภาพกล่องประกวดพร้อมพระเครื่องมาให้ดูนั้นเป็นงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more