web analytics

แรกนาขวัญ

ประชาสัมพันธ์

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.๒๕๖๐

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๐ คำทำนาย ของพระโคเพิ่มและพระโคพูน พระโค – กิน ข้าว ข้าวโพด คำทำนาย พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโค – กินหญ้า คำทำนาย พยากรณ์ว่า

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More