web analytics

ประวัติหลวงพ่ออุ่นใจ วัดถนนโค้ง จ.นครราชสีมา

พื้นเพหลวงพ่ออุ่นใจ เป็นคนกรุงเทพมหานคร เกิดที่โรงพยาบาลเด็กพอเกิดได้ประมาณ 8 เดือน มารดาของท่านก็ได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นท่านก็ได้อยู่กับผู้รับจ้างเลี้ยงเด็ก ชื่อว่านางล้วน แซ่ก้ำกับนางเก๋ง แซ่ก้ำ นางล้วน แซ่ก้ำ ปัจจุบันอายุ 90 ปี เปรียบเสมือนเป็นแม่บุญธรรมของท่าน ในวัย 8 เดือนนั้นแม่บุญธรรมของท่านได้พาท่านไปให้พระที่อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more