web analytics

ถวายกุฏิ พุทธสถานโนนเมืองเพ็ง

หลังจากที่ได้รวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดแล้ว ทางทีมงานและชาวบ้านก็ได้ถวายแด่พุทธสถานโนนเมืองเพ็งในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศชื่นมื่น แม้จะมีคนมาร่วมไม่มากก็ตาม รอยยิ้มหลังจากที่ได้ทราบยอดก็ทำให้ทุกคนยิ้มแก้มปริไปตามๆ กัน จากนั้นผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ชาวบ้าน ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหลวงปู่ จนได้ผลสรุปออกมาว่าจะจัดซื้อบ้านน็อคดาวน์ มาใช้เป็นกุฏิ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการจัดสร้าง เพราะช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทั้งข้าวและพืชไร่อื่นๆ นัดวันเวลา

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ประวัติหลวงปู่มหาบุญมี ติสฺสวโร

หลวงปู่มหาบุญมี ติสฺสวโร วัดป่าสันติวันพันชาติ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระผู้เปี่ยมด้วยบารมีธรรม เมตตาธรรม   หลวงปู่มหาบุญมี ติสฺสวโร ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก๋วน อัคฺควโย แห่งวัดตะเคียนทองธาราม ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง หลวงปู่ท่านจะปฏิบัติธรรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน ยุบหนอ พองหนอ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more