web analytics

สมเด็จพระสังฆราช (จวน)

พระเครื่อง

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511 คณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนและมีผู้นำชนวนพระกริ่งมากมายมาถวายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้ พร้อมผ่านพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัด โดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในกาลนั้น พิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งวชิรมกุฏ เป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง 9 วัน 9 คืน สำหรับพิธีเททองหล่อพระกริ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More