web analytics

ขอเชิญชวนร่วมบุญกันสร้างวิหารครอบพระหยก ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญชวนร่วมบุญกันสร้างวิหารครอบพระหยก ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่       ความเป็นมาของพระหยก และวิหารครอบพระหยก วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ท่านอาจารย์นิพนธ์ อภิปสันโน เจ้าอาวาสวัดป่าศาลาน้อย จังหวัดเลย เล่าให้ฟังถึงนิมิตรของท่าน ในนิมิตรนั้นมีคนมาพบท่านเพื่อขอพระประธาน ให้กับวัดสมเด็จภูเรือ จังหวัดเลย ท่านตอบไปว่าไม่ยากเลย

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

เข้าพรรษา พาไปเที่ยววัดธาตุ พระอารามหลวง เมืองขอนแก่น

อิ่มบุญอิ่มใจ เที่ยวไปทั่วเมืองในวันหยุด ทำบุญให้หนุนนำชีวิตไปสู่ความเจริญ สาธุๆๆ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more