web analytics

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวด พิมพ์เบตง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวด(เบตง) เลขใต้ฐานย้อนยุค วัดทรายขาว วัตถุประสงค์ บูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะต่างๆ ภายในวัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พิธีพุทธาภิเษกโดยคณาจารย์ 108 รูป วาระที่ 1 วันที่ 24 พ.ย.57 วาระที่ 2 วันที่

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more